Heraldiek en branding

Under construction

De eerste vormen van identity design en corporate design zijn terug te voeren op de heraldiek. Heraldiek of wapenkunde is de gewoonte die in de loop van de twaalfde eeuw in Europa is ontstaan om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, emblemen waaruit later de wapens (coat of arms) zijn ontstaan.
Om duidelijk te maken welke ridder schuil ging onder een harnas en helm of aan te geven tot welke partij men behoorde, werden middels kleuren en symbolen vanaf de vroege middeleeuwen iconografische tekens aangebracht op de schilden en harnassen. Als regel gold dat een wapen duidelijk van op afstand herkenbaar moest zijn om de identiteit van de ridder vlug vast te stellen. Als hulpmiddel om wapens te herkennen, vervaardigde men wapenboeken. Het herkenningsteken bracht men ook aan op de paardenkleden, de banieren en de helm (helmteken). Het vlug herkennen van de rang van de ridder via een herkenbaar wapen was van belang omdat
men bij gevangenneming een hoger losgeld kon eisen. Daarnaast werd het wapen ook gebruikt voor het zegelen van brieven en documenten, met behulp van een zegelring in de vorm van een lakzegel.
Hedendaagse ontwerpers hebben weinig affiniteit met heraldiek. Heraldiek bedient zich van een specifieke stijl en ik meen dat veel ontwerpers die stijl te star vinden. Alhoewel de stijl eigenlijk volledig vrij is en open staat voor de illustratieve vrijheden.
De eisen die werden gesteld aan heraldische wapens kenden veel gelijkenis met de huidige huisstijlprogramma’s. Leesbaarheid op afstand, kleur, consequente toepassing op alle middelen etc.