Mid Atlantische bergketen

Eerste uit een set van vier cartografische kaarten

Opdrachtgever: Royal Institute of Oceanographyin the UK
Producent: Experimental Cartography Unit Londen
Cartographic design: Jelle van der Toorn Vrijthoff

Nadat ik afstudeerde aan het Royal College of Art werd ik benaderd door the Experimental Cartography Unit om daar als Research Fellow in dienst te treden met als titel Cartographic Designer. Ik had mij nog nooit verdiept in cartografie en was er ook nooit mee in aanraking gekomen. Gedurende enkele weken werd ik overstelpt met kennis en technieken die geheel nieuw voor mij waren en mij ook in grote verwondering en bewondering lieten. Het reguliere grafisch ontwerpen en de daarbij gebruikte technologie waren wat betreft precisie en accuratesse volkomen ondergeschikt aan de cartografie. Het project waaraan ik werkte was een kaart van het Mid Atlantic rif, m.a.w. de bodem van de Atlantische Oceaan. Tot dat moment wist ik niet dat er ook gedetailleerde kaarten werden gemaakt van de zeebodem. Als brave toeristen zijn wij gewend aan kaarten met wegen en paden op een ondergrond van gelen, bruinen en groenen waarmee land en begroeiing wordt aangegeven. Deze kaart was geheel blauw met Portugal en Spanje in het oosten tot bijna aan de oostkust van Amerika in het westen. Cartografische typografie kent een hele eigen systematiek met allerlei regels, tradities en gebruiken. Uitermate boeiend om kennis van te kunnen nemen.