Faces of Faith

Privé project

Het is verrassend te moeten constateren dat, hoewel religies al duizenden jaren bestaan, nu pas wordt ‘ontdekt’ dat deze eigenlijk zouden moeten worden opgenomen in de lijst van de top 100 beste merken in de wereld.
Op geen enkele lijst die wordt gepubliceerd van zowel Interbrand als Newsweek en komen de grote religies voor.
Dit is te meer verbazend omdat de verbanden juist wel worden gelegd.
Jesper Kunde introduceerde Corporate Religion in 2000 en Martin Lindstrom heeft zelfs wetenschappelijk aangetoond dat een religieuze ervaring dezelfde delen van de hersens prikkelt als vele merken doen. Mara Einstein schrijft Brands of Faith en Phil Cooke Branding Faith. Allen hebben zij gemeen dat zij wijzen op die parallellen die nog niemand eerder zag terwijl deze juist zo opvallend in het oog springen.

Misschien is dat begrijpelijk omdat het vergelijken van religies en commerciële merken wellicht als oneerbiedig kan worden gezien. In het licht van de stroom aan recente publicaties is het echter interessant om de religies te toetsen aan de criteria van de top 100 brands. Het zal niemand verrassen dat deze die toets glansrijk doorstaan en op vele punten ver uitstijgen boven de brands die voorheen die lijst aanvoerden.
Hoe moet een corporate manual eruit zien om de overtuigingskracht van een codex te krijgen?
Was Steven Jobs een profeet en evangelist? Was Jonathan Ivy, creatief directeur van Apple, een apostel van hem.
Welke bedrijven kennen inwijdingen en rituelen?
Is het gebruik van uniformen, insignes en symbolen beperkt tot de krijgsmacht en gerechtsdienaren?

Op deze vragen wilde ik antwoord geven in dat boek. Maar, een boek is inmiddels een onhandig ding en ongepast in een wereld waar inkt op dode bomen aan populariteit verliest bij de Nintendo generatie. Dan maar online lijkt mij en hoe dat moet gaan zien we nog wel. Hierbij enkele beelden van het omslag en de introductie. De inhoud is beknopt weergegeven onder ‘How’ en vervolgens ‘branding’.

Het lijkt er op dat de kracht van ‘Het Woord’ mede wordt bepaald door de noeste arbeid die talloze monniken, maandenlang uitvoerden om de heilige boeken gestalte te geven. Dat is nu overgenomen door geavanceerde druktechnieken en veel papier.  Commerciële efficiëntie is echter een twijfelachtige basis om de overtuiging van een middeleeuwse codex te evenaren. Ik heb daarom een poging gedaan om het monnikenwerk digitaal te maken.
Alle blaadjes zijn apart gefotografeerd en digitaal van een contour voorzien. De levensboom is opgebouwd uit ontelbare spiraaltjes waarvan de curve is gebaseerd op de gulden snede. Aan elk takje zijn twee blaadjes bevestigd. De boom draagt de vruchtbare merken die roem hebben verworven in deze wereld en waarvan de geldigheid niet langer onaantastbaar lijkt.