Sociaal Cultureel Planbureau

Jaarverslag 1976

Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau
Productie: Staatsdrukkerij en Uitgeverij
Ontwerp enĀ  illustraties: Jelle van der Toorn Vrijthoff

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Dat behelst onder meer de monitoring van de leefsituatie en kwaliteit van leven, de evaluatie van overheidsbeleid op daarvoor relevante terreinen en verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.
Het SCP is opgericht in 1973.
In 1976 kreeg ik opdracht om het eerste jaarverslag te ontwerpen. Ik heb toen voor alle hoofdstukken de openingspagina’s voorzien van illustraties en harmonie gezocht met de typografie. De illustraties werden uitgevoerd in potlood op Schoellersammer bord.